Spotta

Het werk makkelijker maken

De bezorgers van Spotta gebruiken een mobiele webapp om zich als bezorger aan te melden, een aanvraag voor een wijk te doen en vervolgens de data over hun bezorgwijk inzichtelijk te krijgen. De vorige webapp was verouderd en niet gebruiksvriendelijk, dus zijn we aan de slag gegaan om een nieuwe (native) app te ontwikkelen die veel beter aansluit bij de wensen van de jonge doelgroep en die tegelijkertijd het werk van de Spotta medewerkers op kantoor een stuk makkelijker maakt.

spotta native app bezorger iphone gebruikerstest

Achtergrond van deze case

Spotta heeft een netwerk 21.000 bezorgers, en is daarmee de grootste verspreider van folders in Nederland. Een onafhankelijk marktonderzoek geeft aan dat ruim 1 op de 5 Nederlanders afhankelijk is van reclamefolders, om rond te komen met hun budget. Het is dus nog steeds een relevant medium, zeker in tijden van hoge inflatie.

Proces

Om een goed beeld te krijgen wie de doelgroep is en hoe zij hun telefoon gebruiken om inzicht in hun bijbaan te krijgen, zijn we gestart met een onderzoek. We hebben meerdere interviews afgelegd om een goed beeld te krijgen van de taken die een bezorger uitvoert, wensen die hij/zij heeft en zaken die belangrijk zijn om updates over te ontvangen. Vervolgens zijn we, in de vorm van een designsprint, samen met Spotta gaan kijken welke processen slimmer ingericht kunnen worden en op welke vlakken we de nieuwe app laten ondersteunen, zodat de mensen op kantoor efficiënter werken. Een win-win situatie, aangezien we dan gebruikers/bezorgers optimaal voorzien en werknemers van Spotta ontzorgen. Waardoor werknemers zich focussen op zaken die er echt toe doen. 

Focus op native design

Onze telefoons zijn niet meer uit het dagelijks leven weg te denken. We gebruiken onze telefoon en daarmee onze apps tegenwoordig zoveel dat scrollen en swipen haast onbewust gedrag is geworden. Waar de oude app nog een webapp was, moest de nieuwe app een native app worden. We hebben tijdens het ontwikkelen van de nieuwe bezorgersapp daarom sterk gefocust op native design, zodat het gebruik van de app intuïtief aanvoelt en de bezorgers niet lang hoeven te zoeken om bij de belangrijkste info uit te komen.

User flows

De flows die je als gebruiker doorloopt zijn volledig bedacht vanuit natuurlijk gedrag van je vingers over het beeldscherm van je telefoon. De meest interessante info voor de bezorger is direct in-your-face. Wanneer de bezorger de app opent, wordt direct de opbrengst per wijk getoond. Deze belangrijke variabele wordt gebruikt om te bepalen of deze wijk interessant genoeg is.

User testing

Om te valideren of de designkeuzes werken voor de bezorgers van Spotta hebben we op verschillende manieren getest. We hebben de test opgedeeld in kwantitatieve en kwalitatieve testen. Om goed te testen zijn we naast de bezorgers gaan zitten, terwijl zij, aan de hand van voorgeschreven taken, door het prototype heen zijn gelopen. Om te kijken of we deze patronen herkennen bij een groter aantal bezorgers hebben we een online testomgeving opgezet, met behulp van Maze, om het prototype te testen. Als je weet hoe gebruikers de app gebruiken, kan je de eerste versie namelijk optimaliseren en verbeteren. Testen via Maze is een eenvoudige, goedkope en effectieve manier om veel informatie te krijgen over hoe gebruikers zich gedragen en interacteren met de app. De resultaten hebben we geanalyseerd en de verbeterpunten doorgevoerd.