De vertrouwensband met Profile

Je kunt je voorstellen dat bij één van de grootste partijen in de automotive branche er veel digitale processen zijn ingericht voor het online bedienen van klanten. Profile heeft een geweldige IT-infrastructuur aangelegd om haar klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen klanten producten bestellen in de webshop en online afspraken maken voor het onderhouden van hun voertuig. Profile bedient, naast de consumentenmarkt, ook het professionele segment binnen de branche. Hier hebben zij een separate website voor. Aan de achterkant van een dergelijk digitaal systeem, speelt veel meer dan je aan de voorkant zien kan.

Profile website

Een groot, digitaal systeem wil je stevig en stabiel hebben staan, gebouwd op een basis die robuust is en toch flexibel genoeg voor performance verbetering. Vaak zien we dat deze systemen monolithisch gebouwd zijn, alle systemen zijn dan als het ware één grote homp van in en aan elkaar geplakte modules die elkaar in stand houden. Dit betekent dat ze wel stevig zijn maar vaak niet flexibel, wat upgraden en updaten complex maakt. Soms worden deze systemen zelfs zo groot dat ze volledig onhandelbaar zijn.

Om deze complexiteit te voorkomen is Profile gedreven aan de slag gegaan met het opsplitsen van hun systeem in losstaande stukken. Dit principe, het creëren van losstaande stukken software, wordt ook wel ‘separation of concerns’ genoemd. Anderhalf jaar geleden is vanuit deze motivatie de samenwerking tussen Profile en Nerds & Company ontstaan.

Het eerste, grote project vanuit deze gedachtegang was het herbouwen van de website met een losgekoppeld Content Management Systeem (CMS). In samenwerking met andere partners van Profile heeft Nerds & Company een nieuwe front-end ontworpen, de website herschreven en een CMS ingericht dat toekomstbestendig is en de flexibiliteit levert om website performance te verbeteren. De website is in november 2019 live gegaan.

De unieke samenwerking tussen Profile’s digitale partners is waar de winst behaald wordt. Profile’s Online Marketing Manager, Han van den Berg benadrukt de kracht van het partnerschap “wat we zien gebeuren is dat er tussen onze partners nu direct geschakeld wordt. Deze samenwerking is uniek en die vinden wij het meest waardevol – we zijn één team”. Bij Nerds & Company streven we ernaar om onze klanten op digitaal gebied voorop te laten lopen, bestempeld worden als gewaardeerd partner en zien we dan ook als een groot compliment.

Nerds & Company werkt met een dedicated Product Owner en development team aan Profile’s projecten. Dit creëert eenduidige communicatie, handelingssnelheid en interne kennis met betrekking tot de lopende trajecten. Vincent van den Bos, Webmaster bij Profile, sluit elke twee weken een dag aan bij ons team. “De technische kennis is erg hoog en ik weet bij wie ik moet zijn voor specifieke technische vragen”, aldus Vincent. Deze persoonlijke manier van werken wordt gekoesterd, brengt diepgang in de relatie en zorgt voor een betere samenwerking. We bewandelen samen een pad om de beste oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken die spelen bij Profile.

De toekomst is veelbelovend, we gaan samen verder met bouwen. In 2020 wordt het systeem verder herbouwd en naar de Cloud gebracht, een grote uitdaging. Daarnaast zullen er meer projecten bij komen en volgens Vincent is het verstandig om dit werk bij Nerds & Company neer te leggen. “Wij hebben er vertrouwen in. Als we het bij Nerds & Company neerleggen dan komt het goed”.

Auteur

Dirk Kerver