Chatbots en de Turing-test

Recent heb ik the Imitation game van Alan Turing weer bekeken. Een in dit computertijdperk onderscheidende iconisch persoon die naam heeft gegeven aan de Turing-test. Deze test bepaalt of een machine menselijke intelligentie kan vertonen. Kortom: kun je bepalen of je met een mens of machine communiceert?

Dit is een -tot op de dag van vandaag- bepalende factor in de Chatbots die nu gebruikt worden in de digitale wereld.

Blog-adrian

Customer intimacy via Chatbot

Als digital agency zetten wij binnen Nerds & Company voor meerdere doeleinden Chatbots (een multi-channel geautomatiseerde gesprekspartner) in om voor de klant van vandaag de “customer intimacy” van morgen te bewerkstelligen.

Daarbij zijn er veel mogelijkheden en richtingen. Waarbij veelal eenvoudige maar soms ook zeer complexe Chatbots ingezet worden. De inzet van Chatbots gebeurt om meerdere redenen:

  • ontlasting van de helpdesk,
  • verlaging van de TCO in het call-center,
  • vergaren van in-diepte informatie rondom veelgestelde vragen

En zo zijn er nog vele toepassingen te bedenken.

Menselijke interactie

Ook Google heeft recent zwaarder ingezet op het menselijk maken van de interactie via een Chatbot. Immers ter ontlasting van een helpdesk is met een relatief eenvoudige opzet van gecombineerde Chatbots het mogelijk om bijvoorbeeld de FAQ (frequently asked questions) af te vangen. De vraag is bekend. Het antwoord eveneens. Dus dat kan interactief maar dan met inzet van een Chatbot.

Door een goede integratie van Chatbots worden apps, websites en digitale platformen steeds meer voorzien van geautomatiseerde conversaties.

De consument van morgen is er reeds klaar voor. De opdrachtgevers worstelen echter nog -veelal onterecht- met de achterliggende analytics en de daaraan gekoppelde achterliggende (menselijke) intelligentie.

Coach je chatbot

Nerds & Company heeft meerdere use-cases en user-stories waarin we van een statische naar een interactieve omgeving gaan. We verhogen daarbij de conversie op het conversationele vlak via veelal het contact met jouw klant. Niet door dit als een eenmalig project te zien maar samen met de opdrachtgever in de analytics te zoeken naar toekomstige verbeterslagen. Daarbij sla je dus als organisatie niet alleen een ontwikkelpad in met je medewerkers. Maar je stelt ook een ontwikkelplan op voor je Chatbot die diezelfde consument te woord staat. Een coachingstraject van je chatbot dus! Daarbij kijken we naar de mens en leren het de computer.

Een halve eeuw later zijn we bij Nerds & Company nog steeds bezig met de aloude Turing-test. En als Nerds zijn we daar best trots op!

Blog-adrian-2
Auteur

Adrian Ariese