Black Swans en hun impact

Met als achtergrond parttime valutahandelaar ben ik al langer beducht op “Black Swans”. Sinds ik het gelijknamige boek van Nassim Nicholas Taleb (hij schreef dit een jaar voor de 2008 crisis) heb gelezen ben ik gezond achterdochtig.

black swan

Met een Black Swan wordt -volgens Wikipedia- in de economische wetenschap een onverwachte gebeurtenis aangeduid. Een gebeurtenis die niemand van tevoren heeft zien aankomen of voorspeld. Een dergelijke gebeurtenis ontwricht alle bestaande economische modellen en kan zeer schadelijk voor de welvaart zijn. De paradox is wel dat in de huidige economische wetenschap het vroegtijdig opsporen van zwarte zwanen als het summum van risicobeheersing wordt gezien.

Covid 19

In de afgelopen maanden zijn we met de hele wereldeconomie langzaamaan in de greep gekomen van het Corona virus. Je leest het goed maanden, niet weken. En toch zitten we nog geen drie weken thuis. Dat heeft te maken met onze natuurlijke primaire reactie om dingen te bagatelliseren die ons niet aanstaan of goed uitkomen. Toen de uitbraak in December 2019 in Wuhan plaatsvond (maanden geleden dus), dachten we er allemaal makkelijk over. Een beetje laconiek zelfs. We zagen de beelden, we keken ernaar en we deden… niets. Het kenmerk van een een eerste reactie op een Black Swan. En dat ondanks dat een ander kenmerk van Black Swans is dat ze eens in de zoveel tijd (intervallen van decennia tot een eeuw) toch echt voorkomen. Het is niet een eenmalig iets. Ook al kun je niet voorspellen wanneer ze komen of hoe ze eruit zien, je weet alleen dat ze eens in de zoveel tijd voorbij komen.

De keerzijde van de medaille

Ik wil in deze post niet blijven hangen in een pessimistische toonzetting. Daar hebben we immers niets aan. Wel wil ik de keerzijden belichten van de medaille die inherent zijn aan een voorbijkomend event dat we typeren als een Black Swan.

In mijn ogen zijn die: bereid je voor op het onverwachte bepaal je kritische processen zoveel mogelijk mitigeer de impact van Black Swans op je kritische processen

Bereid je voor op het onverwachte

Als organisatie kun je maar beter voorbereid zijn op grote veranderingen in je businessmodel. Ofwel tijdelijk doordat de markt verandert ofwel doordat er een heftig event plaatsvindt binnen jouw branche of bedrijf. Complete adviesorganisaties zijn hier op gebouwd. McKinsey gaf in een onderzoek uit 2016 al aan dat 80% van de leidinggevenden denkt dat hun bedrijfsmodel in gevaar is. Daarin wil ik nu niet teveel verzanden, maar bereid je echter voor op het onverwachte. Doe dat vooraf en doe het op jouw manier. Het is per slot van rekening jouw organisatie, maar doe het van te voren en niet wanneer de eerste tekenen er al zijn. Dan is het vaak alle hens aan dek. Probeer dan nog maar eens helder te denken.

Bepaal je kritische processen zoveel mogelijk

Het is vaak best eenvoudig om te kijken naar je kritische processen. Jij kent ze immers. Je weet waar het geld verdiend wordt en wanneer een verkeerd vallende dominosteen in jouw proces ervoor zorgt dat alles stil komt te staan. Je weet ook waar nog kosten te besparen zijn door het nu goed of beter te regelen. Uiteindelijk is er nog de disruptie zijde waarin je kijkt waar de omzet vandaan kan komen in de toekomst. Ook dat is een kritisch proces. Weliswaar aan de voorzijde, maar jij pak jij het niet op, maakt een ander er voor jou een bedreiging van.

Mitigeer de impact van Black Swans op je kritische processen

Als je een idee hebt van de mogelijke bedreigingen in zijn algemeen en voor jouw organisatie specifiek en dit koppelt aan de kritische processen (in handelingen, kosten en omzet) dan heb je jouw analyse klaar. Vanuit die analyse kun je eenvoudig de impact bepalen. Dat is niets anders dan “Hoe groot is de kans?” vermenigvuldigen met de “Hoe groot is de impact?” en je hebt je bedrijfsrisico te pakken in het geval van een Black Swan. Dat bedrijfsrisico verkleinen is dan de laatste stap om de cirkel rond te maken.

Digitale impact bepaling

Binnen Nerds & Company hebben we met name deze laatste stappen op digitaal vlak al vaker met klanten doorlopen. Als digitaal bureau kunnen we veelal kosten verlagen, omzet verhogen of kritische processen automatiseren. Hierdoor zijn we de disruptie voor of we starten de daadwerkelijke marktverandering. Hebben we hiervoor een methodiek om organisaties te begeleiden in dit “aanvalsplan”? Jazeker! We noemen dat een DIOS-analyse. Een Digitale Interruptie & Opportunity Scan. In een aantal uren gaan we met elkaar aan de slag om dit in kaart te brengen, uitdagingen of nieuwe marktbenaderingen te definiëren en digitale contingency te bewerkstelligen.

Voorafgaand aan een dergelijke sessie is het belangrijk om als ondernemer te bepalen of je in de wedstrijd staat om “te winnen” of om “niet te verliezen”. Daarin zijn geen goede of slechte keuzes.

In het begin gaf ik aan dat ik parttime valutahandelaar ben. Daarin kun je eigenlijk nooit winnen van de markt maar speel je om niet te verliezen. Behoud je kapitaal en bouw vanuit dat vertrekpunt verder. Nerds & Company speelt echter om te winnen. De beste oplossing voor de klant en de klanten van onze klant. Daar gaan we voor. Nogmaals, er is geen goed of slecht…. zolang je maar keuzes maakt.

Prepare for impact

Mijn persoonlijke advies: “prepare for impact”! Voor nu en in de toekomst. Lees het boek van Taleb. En doe je huiswerk nu. Ook al is het niet meer volledig toepasbaar voor Covid 19. Wellicht voor de volgende Black Swan. Hoe dan ook. Je organisatie wordt er robuuster van en jij als ondernemer rustiger.

Auteur

Adrian Ariese

Tags
  • Covid-19
  • Black Swan
  • digitale impact