Het voordeel van een design system

Het digitale landschap verandert steeds sneller. Voor digitale bureau's en haar klanten is een design system daarin regelmatig een "ankerpunt".

oZone - Style

digitale disruptie In de digitale wereld is "disruptie" de nieuwe norm. Of het nu het gaat om connected devices, het aantal nieuwe ontwikkelingen of het aantal schermen en platformen, de verandersnelheid is in alle gevallen explosief te noemen.

Gebruikers proberen de verandering bij te houden. Ondernemers willen leiden en dus disruptief zijn. Inmiddels begint deze tweespalt pijnlijk duidelijk te worden.

future friendly web Als digitaal bureau hebben we hierin een rol te vervullen. Zelf ben ik fan van het initiatief rondom het "future friendly web". We kunnen de gebruiker alleen maar meenemen in de verandering, op zoek gaan naar standaarden en zorgen dat we als bureau "agile" staan in de veranderingen.

Soms zijn we zelf de veroorzaker van de disruptie. Soms overkomt de verandering ook ons en zullen we ons aan moeten passen en een oplossingsrichting kiezen.

Design Systems Een van de oplossingen die we omarmt hebben, is die om steeds vaker Design Systems te gebruiken. Een Design System structureert het bouwen van digitale ervaringen door het proces efficiënter, sneller, schaalbaar en robuust te maken. Voor zowel designers en developers is het een manier om kosten efficiënter te werken. Immers je maakt designs herbruikbaar volgens vooraf bepaalde standaarden. De voordelen zijn evident:

- Snelheid. Hergebruik van bestaande componenten en zelfs code verhoogt de ontwikkelsnelheid
- Schaalbaarheid. Iedere aanpassing in het Design System wordt doorgerold. Tevens zijn de afgesproken standaarden ook door grotere en meerdere teams tegelijk te gebruiken
- Innovatie. Met een focus op de gewenste verandering zonder de zorg voor reeds bestaande componenten geeft innovatieve kracht.

voor de lange termijn Natuurlijk is het bouwen van een Design System niet iets wat je in een avond doet. Sterker nog niet ieder digitaal bureau is in staat om dit te leveren. Echter een design system geeft een fundament om makkelijker om te gaan met disruptie en continue verandering. Binnen Nerds & Company gebruiken we een Design System echter voor de grotere digitale programma's met veelal grote klanten of voor de door onszelf ontwikkelde producten (zoals ons e-learning platform). In die situaties waarin meerdere digitale opleveringen over diverse platformen, uitingen en schermen ( mobiel, web, PWA) vanuit een langdurig partnership geïnitieerd worden, is een Design System een professionele en verstandige keuze.

Geïnteresseerd? Vanuit Nerds & Company praten we je graag bij!

Auteur

Adrian Ariese