Front-end development

Front-end development maakt het mogelijk dat ontwerpen worden omgezet naar een werkend digitaal product inclusief de volledige interactie. Onze teams hebben allemaal eigen front-end developers die er iedere dag weer naar streven een zo mooi en soepel mogelijke front-end te realiseren.

Voor de Nerds: Wij leveren erg veel maatwerk, maar we schrijven ES6 JavaScript. Angular gebruiken we voor webapplicaties en schrijven we in Typescript. Sass schrijven we volgens de BEM methodiek. Om dit alles te compileren gebruiken we Gulp en webpack.

Tags
  • front-end development
  • interactie
  • es6
  • javascript
  • typescript
  • sass
  • bem methodiek
  • webpack
  • gulp