Digital purpose sprint

Sprints zijn een prettige manier om snel tot concrete resultaten te komen. Bij Nerds & Company kun je naast een Design Sprint ook een Digital Purpose Sprint doen. In deze, op ons Digital Purpose Framework gebaseerde sprint, helpen we jou om de oplossing van een digitaal probleem in warpspeed te versnellen en geven we je tools om de regie over digitale innovatie onder controle te krijgen. Het is een 1-op-1 teamsprint waarbij we in vijf dagen de diepte in gaan op zoek naar de beste digitale productstrategie voor jouw bedrijf in jouw markt.

digital-purpose-sprint

De sprint is opgebouwd uit een voorbereiding en een intensief traject van een week. Aan het eind van de sprint hebben we verschillende opties in kaart gebracht en een aantal hypotheses en strategieën bedacht. We koppelen daar samen waarde en prioriteit aan, bedenken concepten waar je blij van wordt en toetsen deze via diepte-interviews bij klanten. Op vrijdag hebben we een project proposal af die je intern kan indienen voor akkoord.

Wij als Nerds moeten ons goed voorbereiden om dit alles in een week op te kunnen leveren.

Wat doen wij tijdens de voorbereiding?

Activiteit 0: Briefing - jij geeft ons een briefing van de uitdaging waar je voor staat, en waar jouw organisatie op vastloopt. Wij zullen vragen wie de doelgroep is en of er nuttige lessen uit jullie verleden zijn om van te leren.

Activiteit 1: Tech Radar - Welke digitale mogelijkheden heeft jullie (potentiële) klant, nu en in de nabije toekomst. Nerds & Company koppelt dat aan de digitale technologieën en tools die beschikbaar zijn en komen.

Activiteit 2: Waardeketen - Om een waardevolle digitale strategie te maken moeten we in detail weten hoe jullie product of dienst tot stand komt. We willen jullie werkproces leren kennen en inzicht krijgen in de tools en applicaties krijgen die je nu hebt.

Activiteit 3: Kosten - We beoordelen jouw operationele kosten globaal. Dus wat bedragen de kosten van de huidige software operatie, zoals licentiekosten, onderhoud en hosting? Dit is een super belangrijke stap. We splitsen het totale digitale budget op in noodzakelijke, overbodige en innovatieve potjes. Vaak vinden we hier ook wat quick wins voor jouw bedrijf en dat is altijd mooi meegenomen.

Zo ziet een Purpose Sprint week er uit

Maandag: kick-off & Strategie Canvas produceren. We kijken op maandag naar algemene gebruiken in de markt in combinatie met voor jullie relevante klantgroepen. Daarna gaan we lijnen trekken. Het hoeft dus niet 100% precies, maar creëren een beeld van de dingen waar we digitaal voor- of achterlopen op de markt en of dit ook gepland is. We bespreken de Techradar uit onze voorbereiding en kiezen in overleg welke trein kansrijk is om op te springen en welke we aan ons voorbij laten gaan.

Dinsdag: Purpose Value Tree maken. De dinsdag staat in het teken van prioriteren. Welke investeringen gaan de meeste waarde opleveren voor jouw organisatie. Welke tools en applicaties kun je wat ons betreft schrappen en welke kun je versnellen, vergemakkelijken of laten groeien. Hierbij maken we hypotheses op basis van de doelgroep. Bijvoorbeeld: We nemen aan dat een volledig online bank een jongere doelgroep meer aanspreekt dan een bank met fysieke kantoren.

Woensdag: Mental Models en Prototypes maken. De belangrijkste projecten en innovaties gaan we uitwerken in mental models en klikbareclickbare prototypes. Dit is essentieel, omdat je hiermee interne en externe feedback kan gaan verzamelen. Daarnaast is het werkend zien van een nieuw idee - dat precies aansluit - een magische ervaring. Daar doen we het voor.

Donderdag: Strategie testen. De geproduceerde output op woensdag zal bij de doelgroep getest moeten worden. Pas als zij voelen wat wij voelen geeft dit een basis om een project door te zetten. Dit doen we door meerdere diepte-interviews te houden met mensen uit jouw doelgroep.

Vrijdag: Project Proposal. Eerst cross-checken we de dingen die we geleerd hebben. Kloppen onze aannames nog? Daarnaast gaan we op zoek naar patronen. We sluiten af met een opsomming. Dat zetten we in een prioriteitenmatrix. Het totaal werken we uit in een compact project proposal. Hier benoemen we onder andere de risico’s, de mitigerende maatregelen, de voorwaarden om een productie te laten slagen en een ruwe budgetindicatie.

Tags
  • digital
  • digital purpose framework
  • purpose sprint
  • value driven
  • IT project