Designsprint

Een designsprint maakt het mogelijk om in korte tijd snel te prototypen, te designen en te testen in samenwerking met de opdrachtgever, oftewel jou. In een designsprint werkt een team van onbepaalde grootte gedurende 5 dagen aan een design issue. Sprints eindigen doorgaans met veel enthousiasme en energie, want een team heeft namelijk iets dat bijna onmogelijk leek neergezet in maar een paar dagen.

Designsprint

Vanuit het verleden zijn wij gewend om eerst een grootschalig designtraject op te zetten waarin we tot in detail een design perfectioneren voordat het aan de buitenwereld getoond wordt. De “nieuwe manier” van designen is zo klein mogelijk beginnen, in een week tijd iets neerzetten en dat vervolgens testen met de doelgroep. Op deze manier kun je met minimale middelen bekijken of het idee kans van slagen heeft of juist niet. Deze methode is ontwikkeld door Google Ventures en wordt tegenwoordig door veel designers over de hele wereld omarmd. Ook bij Nerds & Company juichen we deze manier van samenwerken toe.

Elke designsprint gaat door de 6 fasen van design thinking. Design thinking is een continu proces dat waarde geeft van idee tot aan product met als resultaat een gebruiksvriendelijker en mooier product.

 1. Begrijpen: wat zijn de behoeften en technologische capaciteiten van de gebruiker?
 2. Bepalen: wat is de belangrijkste strategie en focus?
 3. Afwijken: hoe kunnen we gezamenlijk zoveel mogelijk ideeën ontdekken?
 4. Besluiten: de beste ideeën tot nu toe selecteren.
 5. Prototype: een concept/prototype ontwikkelen die het mogelijk maakt om de ideeën te testen met de gebruikers.
 6. Bevestigen: de ideeën testen met de gebruikers, belanghebbenden uit het bedrijf en technische deskundigen.

De designsprint is een methodiek die verdeeld is over 5 dagen.

Maandag Op maandag wordt het probleem gedefinieerd en focus aangebracht op het doel van de sprint.

Dinsdag Op dinsdag worden oplossingen vanuit verschillende perspectieven geschetst.

Woensdag De woensdag wordt gebruikt om keuzes te maken uit de favoriete ideeën voor een prototype van de oplossing. Ook wordt er een start gemaakt met het uitwerken van de designs/concepten.

Donderdag De donderdag wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de designs/concepten.

Vrijdag De laatste dag van de sprint wordt gebruikt voor de verdere uitwerking van de designs/concepten. Ook wordt op de vrijdag het uiteindelijke concept/prototype getest met de gebruikers. Deze gebruikers geven waardevolle inzichten ter verbetering van het product.

Tags
 • designsprint
 • prototypen
 • design
 • testen
 • designtraject
 • design thinking